• Kategori: Anslagstavlan

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Nu finns nytt datum för Grundkurs i odontologisk sömnmedicin på hemsidan (https://www.swedishsleepresearch.com/kongresser). Välkomna!

Plats och tid: Stockholm 6-7 maj 2021 - NYTT DATUM

Kursbeskrivning:

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenas utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av  bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin  för journalföring och hantering av biverkning presenteras.
Denna kurs fungerar som bas för flera Regioners beställarenheters krav  på tandläkare som utför apnéskenebehandling. Föreningen anordnar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Mer detaljer om diplomering för tandläkare: https://www.swedishsleepresearch.com/sektioner

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Anna Borgström, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 7500 kr.

Anmälan via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast 5 mars 2021

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS