Kurs om Odontologisk Sömnmedicin

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin SFSS arrangerar en kursdagen om odontologisk sömnmedicin. Kursen äger rum 16 oktober i Uppsala (kl. 13.00 - 16.30) och kan bokas till en kostnad av 600:- + moms. I anslutning till kursen anordnas SFSSs årskonferens 17-18 oktober.

Mer information om både kursen och konferensen hittar du här.

PS: Klicka här för förhandsinformation om nästa introduktionskurs i odontologisk sömnmedicin som går i Stockholm till hösten.