Styrelse för Svenska Ortodontiföreningen

Ordförande: Heidrun Kjellberg

  Heidrun Kjellberg Arbete
Centrum för specialisttandvård, Ortodonti
Tandvårdscentralen St Laurentiigatan 10
222 21 Lund
Tel: +46 46-275 92 36 (vxl 200)
Fax: +46 46-275 92 40

Sekreterare: Ulf Adolfsson

Ulf Adolfsson Arbete
Specialistkliniken för Ortodonti
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
Tel: +46 10-441 73 70

Skattmästare: Anneli Johansson

  Arbete

Vice ordförande: Mats Carlén

Mats Carlén Arbete
Tandvårdens Kompetenscentrum
Specialistvård-Tandreglering
Piteå Älvdals Sjukhus, plan 5
Box 715, 941 28 Piteå
Tel: +46 911-776 80

Ledamot: Ulrike Schütz-Fransson

Ulrike Schütz-Fransson Arbete
Folktandvården Västra Götaland
Ortodonti
Specialistcentrum
Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tel: +46 10-441 90 01

Ledamot: Margareta Berge Norén

Margareta Berge Norén Arbete
Centrum för Ort/Ped
FTV Druvan
601 82 Norrköping
Tel: +46 10–104 29 88