Styrelse för Svenska Ortodontiföreningen

Ordförande: Heidrun Kjellberg

Heidrun Kjellberg Arbete
Folktandvården Skåne AB
Besöksadress: Vävaregatan 23
Postadress: Sockerkokaregatan 15
222 36 Lund
Tel: +46 46-275 92 36 (vxl 200)
Fax: +46 46-275 92 40

tf Sekreterare (Personuppgiftsansvarig): Margareta Berge Norén

Margareta Berge Norén Arbete
Centrum för Ort/Ped
FTV Druvan
601 82 Norrköping
Tel: +46 10–104 29 88

Skattmästare: Anneli Johansson

Anneli Johansson Arbete
Smile Malmö Slottstaden
Fridhemstorget 29
217 53 Malmö
Tel: +46 40-261117

Vice ordförande: Cecilia Ödman Bresin

Cecilia Ödman Bresin Arbete
Specialistkliniken för ortodonti
Mölndals Sjukhus
Biskopsgatan 27, 431 80 Mölndal
Tel: +46 10-4417110

Ledamot: Mats Carlén

Mats Carlén Arbete
Tandvårdens Kompetenscentrum
Specialistvård-Tandreglering
Piteå Älvdals Sjukhus, plan 5
Box 715, 941 28 Piteå
Tel: +46 911-776 84

Ledamot: Ulrike Schütz-Fransson

Ulrike Schütz-Fransson Arbete
Folktandvården Västra Götaland
Ortodonti
Specialistcentrum
Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tel: +46 10-441 90 01

Valberedning

Anders Magnusson (väst), sammankallande
Lena Björnström (nod)
Eva Ljungberg (ost)
Henning Looström (syd)