Region Väst

Styrelse Region Väst

Cecilia Ödman Bresin, tf ordförande
Arbete:
Specialistkliniken för Ortodont Mölndals sjukhus
Biskopsbogatan 27
43180 Mölndal
Tel: +46 010-4417110

Övriga ledamöter:
Lena Frantz (sekreterare)
Ulrike Schütz-Fransson (kassör)
Ann-Cathrin Johnsson
Karolina Mikkelä Stange

Adjungerad:

Jörgen Thorson

Valberedning:
Anders Magnusson (sammankallande)
Julia Naoumova
Christina Havner

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.