Anslagstavlan

  • Kategori: Anslagstavlan

SOF 2020 flyttad till 1-3 september 2021

Under rådande situation med covid-19 viruset ser vi behovet av att flytta årets planerade möte. Vi har efter en mycket bra dialog med berörda leverantörer i Karlstad nu fått möjligheten att flytta mötet till ett nytt datum. Det är med glädje vi kan meddela att vi kommer att flytta årets möte till 1–3 september 2021.

Vad händer nu?

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenas utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin för journalföring och hantering av biverkning presenteras.

Denna kurs fungerar som bas för flera Regioners beställarenheters krav på tandläkare som utför apnéskenebehandling. Föreningen anordnar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Mer detaljer ses på www.swedishsleepresearch.com

Plats och tid: Stockholm 22-23 oktober 2020