Anslagstavlan

  • Kategori: Anslagstavlan

Medlemsavgift 2021

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2021. För över SEK 500:- till bankgiro 5777-7096. Som varje år ska medlemsavgiften vara betald senast 1 februari 2021. Vid inbetalning efter 1 februari tillkommer SEK 200:- för sen inbetalning. Var god och ange ditt namn som meddelande vi överföringen, annars kan vi inte spåra betalningen till rätt person.

Mer information hittar du här.

  • Kategori: Anslagstavlan

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Nu finns nytt datum för Grundkurs i odontologisk sömnmedicin på hemsidan (https://www.swedishsleepresearch.com/kongresser). Välkomna!

Plats och tid: Stockholm 6-7 maj 2021 - NYTT DATUM

Kursbeskrivning:

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenas utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av  bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin  för journalföring och hantering av biverkning presenteras.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

SOF 2020 flyttad till 1-3 september 2021

Under rådande situation med covid-19 viruset ser vi behovet av att flytta årets planerade möte. Vi har efter en mycket bra dialog med berörda leverantörer i Karlstad nu fått möjligheten att flytta mötet till ett nytt datum. Det är med glädje vi kan meddela att vi kommer att flytta årets möte till 1–3 september 2021.

Vad händer nu?

Läs mer