Anslagstavlan

  • Kategori: Anslagstavlan

Swedish Aligner Society´s första möte och kurs

Vi är ännu så länge en löst sammansatt grupp av intresserade ortodontister men vi hoppas på sikt bli en del av Svenska Ortodontiföreningen. Vår ambition är att fördjupa våra kunskaper om ortodontisk behandling med aligners som onekligen är eller kommer bli en stor del av vår kliniska vardag. Vi känner ett stort behov av att bjuda in duktiga kliniker att föreläsa i Sverige en gång om året.

Fredagen den 14:e oktober har vi nöjet att lyssna till Dr Javier Lozano från Spanien. Dr Lozano gick sin utbildning på University of Murcia, där han också gjorde sin PhD. Han föreläser ofta både nationellt och internationellt och har nyligen publicerat en bok tillsammans med Susanna Palma, Aligner Techniques in Orthodontics (Wiley,2021). Jag lyssnade själv på Dr Lozano i maj och lovar att han har mycket att lära oss alla.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Norsk Kjeveortopedisk Forenings möte

NKFs høstmøte avholdes i år i København 20. til 21. oktober 2022. Vi ønsker å invitere våre skandinaviske kolleger til felles seminar.

Temaet er « Kirurgiske og kjeveortopediske muligheter».

Torsdag 20. oktober vil kirurgene/kjeveortopedene fra Rigshospitalet i København ha forelesning. På fredag 21. oktober holder den spanske professoren Hernandez Alfaro forelesning med temaet "New paradigms in Orthofacial Surgery", og deretter Lars Peder Huse ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Birger Kjellgrens Minnesfond

Instiftat till minne av Birger Kjellgrens betydelsefulla insatser för ortodontins uppbyggnad i Sverige. Härmed utlyses ett stipendium om 10.000 kronor från Birger Kjellgrens minnesfond. Stipendium kan endast beviljas medlemmar av Svenska Ortodontiföreningen som fullgjort samtliga skyldigheter mot föreningen och varit medlem i minst 3 år. Studieresor med auskultation/tjänstgöring vid ortodontiklinik prioriteras före deltagande i kongress eller dylikt.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Ortodontiassistentutbildning i Skåne

Ortodonti Syd i Hässleholm planerar nu för ännu en ortodontiassistentutbildning för tandsköterskor och tandhygienister med start i september 2022. Utbildningen löper under fyra terminer och sammankomsterna består av teoretisk, klinisk och laboratoriemässig träning. På hemmakliniken sker den kliniska träningen under handledning.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Forskningsrapport till Odontologisk riksstämma 2022

I år planerar Riksstämman för att alla forskningsrapporter sker på plats under årets Odontologisk Riksstämma 16-18 november i Göteborg. Alla huvudrapportörer kommer att presentera sin forskningsrapport muntligt 10 minuter och ytterligare några minuter för frågor. Forskningens som presenteras ska helst inte vara äldre än 2 år.

Nytt för i år! Det kommer vara en speciell rapportsession för alla som tävlar om årets bästa forskningsrapport. De som är nominerade ska förutom sin muntliga rapport på 10 minuter också spela in sin rapport och skicka in till tandläkarsällskapet senast 31 september. Detta för att juryn för bästa forskningsrapport ska ha bättre förutsättningar för att utse vinnaren. Vinnaren koras och premieras, efter överläggning av juryn, efter avslutad rapportsession.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Plats: Nybrogatan 69, Stockholm Tid: 22-23 september 2022

Förfrågningar och preliminär anmälan kan skickas in enligt nedan.


Kursbeskrivning:

Kursen beskriver tandläkarens omhändertagande av patienter med snarkning och sömnapné. Föreläsningar i sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi. Utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Demonstration av olika huvudtyper av apnéskenor samt genomgång av lämpliga modeller för olika bett typer, även demonstration av CPAP och sömnregistreringsapparatur. Praktiska övningar med indextagning. Genomgång av tandläkarens rutiner för journalföring, hantering av biverkningar samt uppföljning.

Läs mer

  • Kategori: Anslagstavlan

NU-ÄR-DET-ÄNTLIGEN-DAGS!

Anmäl dig till SOFs kongress i Karlstad!

Från 7:e till 9:e september 2022 öppnar Karlstad Congress Culture Center portarna för Svenska Ortodontiföreningens årskongress. Skynda dig, här går det till anmälan.

  • Vill du annonsera här?

    Hur man annonserar på Svenska Ortodontiföreningens webbplats. Om du vill utlysa en ledig tjänst för ortodontist, en kurs eller en klinik till salu har du kommit till rätt adress. Via vår webbplats...