Regionföreningar

Regionalt tillvaratages Svenska Ortodontiföreningens intressen av regionföreningar SOF-Nord, SOF-Ost, SOF-Väst och SOF-Syd.