Region Väst

Styrelse Region Väst

Cecilia Ödman Bresin, ordförande
Arbete:
Specialistkliniken för Ortodonti Mölndals sjukhus
Biskopsbogatan 27
43180 Mölndal
Tel: +46 010-4417110

Övriga ledamöter:
Lena Frantz (sekreterare)
Sara Waldenström
Julia Naoumova
Karolina Mikkelä Stange

Valberedning:
Melinda Kisvardai Ionidos (sammankallande)
Christina Havner
Cecilia Hedmo

Revisorer:
Hanna Granmo
Victoria Tagesson

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.