Historia

Svenska Ortodontiföreningen är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund och innehar specialistkompetens i ortodonti. Föreningen bildades 1977 i Rättvik som efterföljare till Ortodontisektionen inom Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Föreningen har till uppgift att:

  • behandla intressefrågor som rör specialiteten inom såväl offentlig som privat ortodontivård, nationellt och internationellt
  • stimulera till aktiviteter inom ämnesområdet
  • bevaka och främja samt tillvarataga utbildnings- och forskningsfrågor inom ämnesområdet
  • samarbeta med andra ämnesföreningar
  • stimulera och utveckla internationellt samarbete
  • representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer inom och utom landet
  • medverka till samordning av den regionala kurs- och föredragsverksamheten

 

Regionalt tillvaratags föreningens intressen av: