ST-utbildning

silhouette av studerande människor

Man blir specialist i ortodonti genom en treårig vidareutbildning. Förutsättningen för utbildningen är att man är legitimerad tandläkare och att man har arbetat minst i två år som allmäntandläkare. Utbildningstiden kallas för specialiseringstjänstgöringen i ortodonti eller kort "ST i ortodonti". Specialiseringstjänstgöringen regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77 som du kan hitta här.

I Sverige finns ett antal Institutioner/utbildningsenheter i Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm (Eastman & KI), Umeå och Örebro. Därutöver finns ett antal orter där det bedrivs ST utbildningar antingen i egen regi eller i anslutning till en Institution/utbildningsenhet. I dagsläge finns ST-utbildningar i Falun, Gällivare, Gävle, Karlshamn, Luleå, Lund, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örnsköldsvik, Östersund (OBS! Listan kan var ofullständig då det startas många utbildningar hela tiden!).

 

Hur meriterar man sig för en ST-tjänst i ortodonti?

Vi får många frågor från kollegor som vill meritera sig för en ST-tjänst inom ortodonti. Generellt måste man skilja mellan nationella ST-platser (s.k. N-platser) och uppdragsutbildningar. För N-platserna tillämpas meritvärderingen som publicerats av N-sats gruppen. För uppdragsutbildningar tillämpas vanligtvis samma meritvärderingsprinciper men det kan även förekomma annan meritvärdering vilket vanligtvis framgår av annonsen.

Här nedan kan du läsa mer om meritbedömningsprinciper och därefter planera hur du kan maximera dina poäng:

Läs mer …

Hur går en ST-utbildning till?

Förutsättning för att kunna börja med en ST tjänst är att man har svenska tandläkarlegitimation och har arbetat minst i två år som allmäntandläkare.

Specialiseringstjänstgöringen omfattar minst 3 år heltidsarbete där man arbetar under handledning på en specialistklinik. Den som har fått en ST-tjänst kommer inte behöva betala för sin utbildning men ST-lönen är med cirka 32.500 kr vanligtvis lägre än lönen man har haft som tandläkare.

Läs mer …

Hur går examinationen till?

När ST-utbildningen närmar sig sitt slut examineras man av en extern examinator. Examinatorn är vanligtvis någon som är ansvarig för ST-utbildningen på en av dem andra utbildningsorter eller någon som har stor erfarenhet av ST-utbildning / examination. Vid nationellt ST-handledarmöte i Malmö 210112 beslutades gemensamma examinationsrutiner för samtliga ST-utbildningar i ortodonti i Sverige. Dessa rutiner beskriver när man väljer examinator och vad som ska förberedas inför en examination.

Läs mer …