Styrelse för Svenska Ortodontiföreningen

Ordförande: Anna Westerlund

Anna Westerlund Arbete
Göteborgs Universitet
Institutionen för odontologi
Avdelning för ortodonti
Medicinaregatan 12E
405 30 Göteborg
Postadress:
Box 450
405 30 Göteborg
Tel: +46 31-786 0000 (vxl)

Vice ordförande: Cecilia Ödman Bresin

Cecilia Ödman Bresin Arbete
Specialistkliniken för ortodonti
Mölndals Sjukhus
Biskopsgatan 27, 431 80 Mölndal
Tel: +46 10-4417110

Sekreterare (Personuppgiftsansvarig): Niels Ganzer

Niels Ganzer Arbete
Karolinska Institutet, klinik för tandreglering
Alfred Nobels Allée 8
141 04 Huddinge
Tel: +46 8–524 880 45

Skattmästare: Anneli Johansson

Anneli Johansson Arbete
Aqua Dental Malmö
Södra Promenaden 69
211 38 Malmö
Tel: +46 40-6436280

Ledamot: Kristina Johansson

Kristina Johansson Arbete
Specialisttandvården
Köpmangatan 7A
831 83 Östersund
Tel: +46 063-14 71 10

Valberedning

Anders Magnusson (väst), sammankallande
Lena Björnström (nord)
Karin Lindblom (ost)
Henning Looström (syd)

Revisorer

Jenny Gränse och Anna Brechter