Styrelse för Svenska Ortodontiföreningen

Ordförande: Heidrun Kjellberg

Heidrun Kjellberg Arbete
Folktandvården Skåne AB
Besöksadress: Vävaregatan 23
Postadress: Sockerkokaregatan 15
222 36 Lund
Tel: +46 46-275 92 36 (vxl 200)
Fax: +46 46-275 92 40

Vice ordförande: Cecilia Ödman Bresin

Cecilia Ödman Bresin Arbete
Specialistkliniken för ortodonti
Mölndals Sjukhus
Biskopsgatan 27, 431 80 Mölndal
Tel: +46 10-4417110

Sekreterare (Personuppgiftsansvarig): Niels Ganzer

Niels Ganzer Arbete
Specialisttandvård Ortodonti
Box 57
801 02 Gävle
Tel: +46 26–15 56 80

Skattmästare: Anneli Johansson

Anneli Johansson Arbete
Smile Malmö Slottstaden
Fridhemstorget 29
217 53 Malmö
Tel: +46 40-261117

Ledamot: Kristina Johansson

Kristina Johansson Arbete
Specialisttandvården
Köpmangatan 7A
831 83 Östersund
Tel: +46 063-14 71 71

Ledamot: Jari Taghavi

Jari Taghavi Arbete
LiTakliniken
Specialisttandvård
Börjegatan 3A
753 13 Uppsala
Tel: +46 18-53 52 00

Valberedning

Anders Magnusson (väst), sammankallande
Lena Björnström (nord)
Karin Lindblom (ost)
Henning Looström (syd)

Revisorer

Marianne Olsson och Maria Tyreman Brandhede