• Kategori: Anslagstavlan

Birger Kjellgrens Minnesfond

Instiftat till minne av Birger Kjellgrens betydelsefulla insatser för ortodontins uppbyggnad i Sverige. Härmed utlyses ett stipendium om 10.000 kronor från Birger Kjellgrens minnesfond.

Ur fondens stadgar:

§ 7 Vid utseende av stipendiat skall stipendienämnden beakta följande: Stipendium kan endast beviljas medlemmar av Svenska Ortodontiföreningen som fullgjort samtliga skyldigheter mot föreningen och varit medlem i minst 3 år. Studieresor med auskultation/tjänstgöring vid ortodontiklinik prioriteras före deltagande i kongress eller dylikt. Stipendium bör normalt inte utdelas till den som tidigare fått sådant stipendium.

§ 8 Stipendiet utdelas i samband med Svenska Ortodontiföreningens ordinarie möte.

§ 9 Det åligger stipendiat att till stipendienämnden inkomma med reseberättelse inom en månad efter hemkomsten. Stipendiat skall också vara beredd att i föredragsform presentera studieresan.

I ansökan skall resans ändamål och omfattning anges samt om bidrag från andra håll beviljats till resan.
Ansökan ställd till Stipendienämnden skall insändas till Svenska Ortodontiföreningens sekreterare, Niels Ganzer, Kaserngatan 39, 80254 Gävle eller via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast, senast den 1 juli 2022.

  • Vill du annonsera här?

    Hur man annonserar på Svenska Ortodontiföreningens webbplats. Om du vill utlysa en ledig tjänst för ortodontist, en kurs eller en klinik till salu har du kommit till rätt adress. Via vår webbplats...