Deprecated: html_entity_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/mail/MailingListMailbox.php on line 674

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/mail/ThreadUtils.php on line 674

Warning: Attempt to read property "list_id" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 140

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 141

Warning: Attempt to read property "from_name" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 145

Warning: Attempt to read property "from_email" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 145

Warning: Attempt to read property "html" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 146

Warning: Attempt to read property "subject" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 155

Warning: Attempt to read property "body" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 157

Warning: Attempt to read property "list_id" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 165

Warning: Attempt to read property "admin_mail" on null in /home/sof2016/sof.website.j4/administrator/components/com_mailster/mailster/app/Events.php on line 247
Hur går en ST utbildning till? - Svenska Ortodontiföreningen
 

Hur går en ST-utbildning till?

Förutsättning för att kunna börja med en ST tjänst är att man har svenska tandläkarlegitimation och har arbetat minst i två år som allmäntandläkare.

Specialiseringstjänstgöringen omfattar minst 3 år heltidsarbete där man arbetar under handledning på en specialistklinik. Den som har fått en ST-tjänst kommer inte behöva betala för sin utbildning men ST-lönen är med cirka 32.500 kr vanligtvis lägre än lönen man har haft som tandläkare.

ST-utbildningen är uppdelad till 70% klinik och 30% teori. Teoretiska delen består av ett ämnesspecifik program och en specialistövergripande del. Specialistövergripande delen utgörs till stor del av nationella kurser som annonseras på Centrala studierektorsgruppens webbplats http://sttandlakare.se. Varje ST-tandläkare har en huvudhandledare som är den ortodontisten som är på plats när man arbetar. Det kan även finnas flera handledare. Handledaren har gått en särskild handledarutbildning för att säkerställa att regelverken följs. Tillsammans med handledaren tar man fram en individuell studieplan (ISP) som uppdateras regelbundet. Handledarna tar också fram ett seminarieprogram med utbildningar och aktiviteter så att ST-tandläkaren kan uppnå alla mål i målbeskrivningen. Sveriges utbildningsansvariga i ortodonti träffas varje år i januari på Nationella Handledarmötet. Nationella Handledarmötet representerar Svenska Ortodontiföreningen i frågor gällande ST-utbildningen. Nationella handledarmötet har tagit fram riktlinjer för utbildningsaktiviteter som kan leda till att uppfylla delmålen för specialistspecifika delen. Riktlinjerna sammanfattas här. Som ST-tandläkare har man ett eget ansvar att se till att mål i målbeskrivningen nås och att ISP:n följs.

Efter att man har kommit ungefär halvvägs i sin ST-utbildning utses en extern examinator. Examinatorn är vanligtvis utbildningsansvarig på annan utbildningsort. Examinatorn ser över utbildningsplanen och genomför en examination när utbildningstiden närmar sig sitt slut och när huvudhandledaren bedömer att ST-tandläkaren är redo för examination.

Efter avlagd examination skickar ST-tandläkaren sina intyg och dokumentation från utbildningen till Socialstyrelsen. Efter godkännande av utbildningen (och inbetald avgift!) utfärdar Socialstyrelsen specialistlegitimationen.

Kommentar: Utbildningstiden räknas exakt på dagen genom ett utdrag från lönekontoret! Här utgår man ifrån 40 timmar arbetsvecka. Frånvaro motsvarande vanlig årssemester plus maximalt 10 dagar per utbildningsår accepteras utan att tjänstgöringstiden förlängs (dvs max 30 dagar annan frånvaro under 3 års tid). Vid längre frånvaro förlängs tjänstgöringstiden med motsvarande tid. Här spelar anledningen till frånvaro ingen roll då det handlar om hur mycket man har varit på plats och kunnat följa sina patienter. För att kunna få ihop examensfall har Nationella handledarmötet enats om att det även krävs minst 2 års sammanhängande tjänstgöring under sin utbildningstid. Bakgrunden är att behandlingar vanligtvis tar två års tid och att fall som delvis har behandlats av andra ortodontister eller ST inte kan användas som examensfall.