Hur meriterar man sig för en ST-tjänst i ortodonti?

Vi får många frågor från unga kollegor som vill meritera sig för en ST-tjänst inom ortodonti. Generellt måste man skilja mellan nationella ST-platser (s.k. N-platser) och uppdragsutbildningar. För N-platserna tillämpas meritvärderingen som publicerats av N-sats gruppen. För uppdragsutbildningar tillämpas vanligtvis samma meritvärderingsprinciper men det kan även förekomma annan meritvärdering vilket vanligtvis framgår av annonsen.

Här nedan kan du läsa mer om meritbedömningsprinciper och därefter planera hur du kan maximera dina poäng:

Tjänstgöring

  • Allmänpraktik upp till 5 år heltid, 1 poäng per halvår från och med år 3 (max 6 poäng). Deltidstjänstgöring omräknas till heltid.
  • På specialistklinik upp till 1 år heltid, 1 poäng per halvår. Tjänstgöring som lärare inom specialiteten vid odontologisk fakultet/institution räknas in här. Deltidstjänstgöring omräknas
    till heltid, (max 2 poäng).

Vetenskapliga meriter

  • 1-2 publikationer, 1 poäng per publikation, (max 2 poäng)
  • Lic- eller doktorsexamen ger ytterligare 1 respektive 2 poäng

Övrigt

  • Sökanden som visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten genom utbildningar av värde för specialiteten inkl. projektarbete och/eller eget utvecklingsarbete som t ex kvalitetsprojekt, bedöms positivt.
  • Annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöringen bedöms positivt.
  • Sökanden får ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning.
  • Social kompetens och kommunikationsförmåga i tal och skrift (på svenska) samt klinisk mognad och kapacitet bedöms vid intervju.